Mūsu lielākā vērtība ir mūsu attieksme pret mums uzticēto darbu.
Mūsu pārliecība un uzstādījums ir ikkatrā sīkā vai lielā darba detaļā ieguldīt savas rūpes, uzmanību un savas profesionālās zināšanas, lai to paveiktu ne tikai pēc augstākajiem kvalitātes standartiem, bet arī pēc labākās sirdsapziņas.

Kvalitāte

Cilvēka veselība ir veselības aprūpes un klīnisko pētījumu pamats, tādēļ šajās sfērās ir jāievēro visstingrākās kvalitātes normas.
Mēs sekojam Labas Izplatīšanas Prakses (LIP) vadlīnijām, kā arī ieviešam un nepārtraukti uzlabojam savu iekšējo Kvalitātes vadības Sistēmu, kas izstrādāta par piemēru ņemot ISO 9001:2015 standartu.
Taču ne vienmēr uz papīra rakstītais arī dzīvē ir pareizākais, lai nodrošinātu kvalitāti, dažreiz jāpieņem ātri un pavisam neparasti - oriģināli lēmumi, ko mēs arī nekautrējamies darīt.


Mēs savā darbā stingri ievērojam labākās kvalitātes normas, kā arī vienmēr izvērtējam situāciju un pieņēmam lēmumus lai sasniegtu labākos rezultātus mūsu klientu labā.