Temperatūras režīms

Mēs nodrošinām, lai pārvadājuma laikā Jūsu sūtījums atrastos stabilā, Jūsu norādītajā temperatūrā.

+15°C līdz +25°C kontrolēta istabas temperatūra
+2°C līdz +8°C atdzesēts
līdz -20°C sasaldēts
līdz -70°C dziļi sasaldēts
līdz -180°C iepakots šķidrajā slāpeklī

Produkta ceļojumam no sākuma līdz gala punktam, kā ķēdei ir daudzi posmi. Ja ķēdei iztrūkst, vai ir bojāts kāds posms, tā ir nelietojama. Tāpat ir ar loģistikas procesu – ja kādā posmā netiek ievērots temperatūras režīms, tad produkts, izejviela vai substance var kļūt nelietojams un radīt lielus zaudējumus.
Mēs apzinamies šos riskus un rūpējamies par temperatūras režīma ievērošanu jebkurā no temperatūras diapazoniem.